לפגישת ייעוץ 8339*

אשראי דוקומנטרי – מתי כדאי להשתמש ואיך לעשות זאת נכון?.

הפיכתו של העולם הגדול לכפר גלובאלי קטן מתבטאת במידה רבה בהתרחבות מגמת ההתפתחות המואצת של הסחר הבין לאומי.
תפוצתו הרחבה של הסחר המקשר בין עמים ומדינות בכל רחבי הגלובוס יצר את הצורך בהגדרת שיטת תשלום בטוחה עבור רכישת סחורה, אשר תהיה מקובלת על ידי ספק הסחורה והרוכש שלה כאחד.
אחת מדרכי התשלום המקובלות המספקות מענה לצורך זה הוא אשראי דוקומנטרי.

מהו אשראי דוקומנטרי?

אשראי דוקומנטרי, המכונה גם "מכתב אשראי", מהווה התחייבות של הבנק כלפי המוטב (שהינו בדרך כלל היצואן – ספק הסחורה) לאפשר לו לקבל את כספו במידה והציג מסמכים התואמים את הוראות ותנאי האשראי,
את הכללים החלים על אשראי ותנאיו, ואת התקן הבין לאומי הנהוג על ידי הבנקים.
במידה והמסמכים שהציג המוטב אינם תואמים את מכלול הקריטריונים הדרושים, התחייבות הבנק לא תהיה תקפה.

אשראי דוקומנטרי: יתרונות

מבין מגוון שיטות התשלום הנהוגות בסחר הבין לאומי, שיטת האשראי הדוקומנטרי הינה השיטה אשר מגנה באופן קרוב לאופטימלי על האינטרסים של כל הצדדים המעורבים בעסקה,
תוך עריכת הפרדה בין העסקה המבוצעת לבין התשלום, ותוך שמירה מקסימלית על העיקרון של הפרדת החזקות.
המערכת הבנקאית הבין לאומית מהווה שותפה מהותית בעסקאות בהן נעשה שימוש באשראי דוקומנטרי, כאשר מעורבותה מאפשרת את יציאתן לפועל של עסקאות סחר חוץ רבות.

אשראי דוקומנטרי – מקום הבנק

העקרונות הבסיסיים של שיטת האשראי הדוקומנטרי מגדירים את מקום הבנק בתהליך:

  • מעורבות הבנק מוגבלת לתחום הדוקומנטים, ואיננה גולשת לעיסוק בסחורות.
  • עצמאות: אין קשר בין האשראי הדוקומנטרי לעסקת היסוד
  • הבנק המקומי גובר על הכללים האחידים הנהוגים בתחום האשראי הדוקומנטרי
  • הקפדה על הפרדה מקסימלית של החזקות
  • הקפדה על ההתאמה הדרושה בין הדוקומנטים לתנאי האשראי הדוקומנטרי

אשראי דוקומנטרי – מתי?

מקובל להשתמש בשיטת אשראי דוקומנטרי כאשר מידת ההיכרות בין הצדדים איננה מספקת, כמו בביצוע עסקת סחר ראשונה מול קונה מסוים או בעסקת סחר מזדמנת.
כמו כן, אשראי דוקומנטרי מהווה אמצעי שימושי בעת ביצוע עסקת סחר מול יבואן אשר ממוקם במדינה שאיננה יציבה מבחינה פוליטית, כלכלית או ביטחונית, או בעסקת סחר מול קונה שהוכח בעבר כבעיתי בנושא התשלום. שימוש באשראי דוקומנטרי מקובל גם בעת ביצוע עסקאות סחר לטווח ארוך, הנפרשות על פני מספר שנים, או בעסקאות בהיקף גדול.
כמו כן, ישנן מדינות מסוימות שתקנות מטבע החוץ שלהן מחייבות שימוש באשראי דוקומנטרי בעת ביצוע עסקאות סחר חוץ.

מימוש התחייבות הבנק – מתי?

  • במידה והוצגו כל המסמכים שהוגדרו על ידי היבואן במסמכי האשראי הדוקומנטרי.
  • במידה וקוימו כל התנאים אשר הוגדרו במכתב האשראי.
  • במידה ומתקיימות: התאמה מלאה בין המסמכים המוצגים לבין דרישות מכתב האשראי ותנאיו, התאמה מלאה בין המסמכים, והתאמה מלאה לכללים האחידים.
לראש העמוד
לפגישת ייעוץ חינם חייגו 03-6099290