לפגישת ייעוץ 8339*

הלוואה בערבות המדינה: אולי גם לכם מגיעה הלוואה בערבות מדינה?.

עסקים קטנים ובינוניים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם. ההלוואה מיועדת לעסקים בכל תחומי הפעילות: תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות, תיירות וכד'.

קרן בערבות מדינה – מי היא?

הקרן שמה לה למטרה לעודד את התפתחותם של עסקים קטנים ובינוניים, תוך תמיכה בעסקים קיימים, כמו גם ביזמים המציגים רעיון עסקי ריאלי להקמת עסק חדש.
הקו המנחה העומד מאחורי פעילות הקרן הוא ההכרה בחשיבותה של תמיכה כלכלית בעסקים חדשים, כמו גם בעסקים פעילים שאינם מסוגלים לממן בכוחות עצמם יוזמה חדשה, ובמקרים רבים, אף אינם מסוגלים להיחלץ בכוחות עצמם מנקודות משבר בתזרים המזומנים.
בשונה מהאופציות המקובלות של הלוואות בנקאיות או חוץ בנקאיות, תנאי ההלוואה של הקרן מותאמים באופן ספציפי לעסק, וכוללים תנאי החזר וריביות נוחים במיוחד.
כמו כן, העובדה שהמדינה ערבה במידה מסוימת להלוואה, דורשת מהלווה להעמיד ביטחונות בשווי נמוך בהרבה מגובה ההלוואה.

קרן בערבות מדינה – תנאי סף

 • מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪.
 • חשבונו של העסק, או של מי מבעליו אינו מוגבל\מעוקל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים, או הסדר נושים ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

קרן בערבות מדינה – מסלולים

קרן בערבות המדינה מציעה הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים במספר מסלולים אופציונליים:

 • מסלול הקמת עסקים: הלוואה לעסק חדש למימון הקמתו.
 • מסלול הון חוזר: הלוואה שמטרתה לממן הון חוזר לעסק בצמיחה, אשר סובל מפער בתזרים המזומנים.
 • מסלול השקעה: הלוואה המיועדת לעסקים הזקוקים למימון לצורך הרחבה של העסק או לצורך מימון השקעה במיזם חדש.
 • מסלול יצואן: על רקע חשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף היצוא בישראל, הוחלט על הקמת מסלול ייעודי ליצואנים במסגרת  קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. הגדרה של יצוא היינה יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת הלוואה.
 • מסלול השקעות בתעשייה: הלוואה אשר מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מהנ"ל.
 • מסלול חקלאות:  מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים בענף החקלאות אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון , מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק. הגדרת חקלאי: חקלאי יוגדר כיצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה, ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה בקרן לא עולה על חמישה מיליון ש"ח. יובהר כי מדובר בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.
 • מסלול לעמותות: במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות להעמיד ערבות אישית, בהתאם לכללי הקרן, אלא ידרשו להמחות את התקבולים מתוקף הסכם ההתקשרות עם המדינה, לבנק.

כל אחד מהמסלולים הינו ייחודי ולו תנאים שונים (תנאי סף, בטחונות וערבות המדינה), כלכלני אלוני האפט בעלי ניסיון רב בהכרת המסלולים ומקסום סיכויי ההצלחה בפנייה לקרן לסיוע.

קרן בערבות מדינה – מי מעמיד את הכסף?

 • ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: מרכנתיל, מזרחי, לאומי ואוצר החייל.
 • ההלוואה תינתן באחד המסלולים החלופיים: שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, שקלי לא צמוד, או צמוד דולר, בריבית משתנה, או קבועה.
 • ריבית – שיעור הריבית על ההלוואות לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.
 • ערבות המדינה הינה לבנק, העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים ברמות סיכון גבוהות מהמקובל.
 • עם העמדת ההלוואה העסק מחויב בתשלום עמלה בגובה 1%-2% מהיקף ההלוואה בהתאם לגודל העסק.

ליווי מקצועי – זה אלוני האפט

אלוני אפט מלווה אתכם לאורך הפרוצדורה המורכבת הכרוכה בקבלת הלוואה מקרן בערבות מדינה.
חשוב לדעת, כי לווי מקצועי מעלה באופן משמעותי את הסיכויים לקבלת ההלוואה מהקרן, ואף מאפשר התאמה אופטימלית של תנאי ההלוואה לצרכים העסקיים שלכם!

כמה כסף אפשר לקבל בכל מסלול?

במסלול הון חוזר עסקים שהמחזור השנתי שלהם הוא עד 6.25 מיליון ש"ח יכולים לקבל הלוואה בערבות מדינה של עד 500,000 ש"ח, ואילו עסקים עם מחזור גדול יותר זכאים להלוואה שהסכום המקסימלי שלה הוא 8% ממחזורם השנתי האחרון. כך לדוגמה עסק שהמחזור השנתי שלו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה הוא 21.5 מיליון ש"ח יוכל לקבל עד 1,720,000 ש"ח בתנאים המשתלמים של הלוואה לעסקים בערבות מדינה.

במסלול השקעות הסכומים דומים לאלה של מסלול הון חוזר, כלומר הסכום המקסימלי של הלוואה בערבות המדינה הוא 8% מהמחזור השנתי האחרון או 500,000 ש"ח, הסכום הגבוה מבין השניים. יחד עם זאת ישנו גם הבדל משמעותי: על העסק להשקיע גם כן, והסכום המינימלי להשקעה מצד העסק עצמו הוא 20% מסכום ההלוואה. יש לבצע את ההשקעה עוד לפני שהתקבל בפועל הכסף (ולאחר אישורה העקרוני של ההלוואה).

במסלול הקמה הסכום המקסימלי הוא 500,000 ש"ח – כדאי לדעת שאותן הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה במסלול זה מתאימות גם לעסקים פעילים בתנאים מסוימים (למשל עסק שפעל מהבית הפרטי של בעליו ועובר למקום שמיועד אך ורק לפעילות עסקית, או עסק שעובר ממעמד של "עוסק פטור" ל"עוסק מורשה" או חברה בע"מ).

יצואנים שפונים למסלול המיועד עבורם יכולים לקבל הלוואה בערבות מדינה בשיעור של עד 12% מהמחזור השנתי שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

במסלול השקעות לתעשייה תוכלו לקבל עד 15% ממחזור ההכנסות האחרון, או עד 90% מהסכום שאותו תרצו להשקיע בעסק – הסכום הנמוך מבין השניים.

בכל מקרה מומלץ כאמור לפנות עם ליווי מקצועי של אלוני האפט.

לראש העמוד
לפגישת ייעוץ חינם חייגו 03-6099290